Styrelsen

Bollnäs Teaterverkstads Styrelse 2017

 

Linda Westberg        072-734 70 34                 Ordförande

Gunnar Steiner         070-999 56 43                 Vice ordförande

Lotta Norell               070-60 582 60                 Sekreterare

Ann-Ki Hellman        070-593 10 22                  Kassör

Lina Olsson              076-804 39 82         

Sven-Erik Larsson    070-272 15 39                

Katarina Nordin        079-337 38 95

Eva Persson             070-290 36 00

Jolin Staffansson      073-835 24 90

 

Gruppansvariga:

Matilda Wengelin           073-819 82 45                 Gruppledare

Cia Kulborg                    073-827 33 36                 Gruppledare

Simon Nilsson                073-086 38 29                 SKOPA

Mikaela Östlin                070-863 63 59                 Gruppledare

Markus Åkerlund            070-300 26 47                 Gruppledare

Stefan Ahl-Larsson         070-39 64 232                 Tekniker