Styrelsen

Bollnäs Teaterverkstads Styrelse 2017

 

Lina Olsson                076-804 39 82            Ordförande

Gunnar Steiner          070-999 56 43             Vice ordförande

Lotta Norell                070-60 582 60             Sekreterare

Ann-Ki Hellman         070-593 10 22              Kassör         

Katarina Nordin         079-337 38 95

Eva Persson              070-290 36 00

Kia Kulborg                073-827 33 36             

 

Gruppansvariga:

Kia Kulborg                    073-827 33 36                Gruppledare

Gunnar Steiner          070-999 56 43                Gruppledare

Simon Nilsson                073-086 38 29                SKOPA

Mikaela Östlin                070-863 63 59                Gruppledare

Stefan Ahl-Larsson        070-39 64 232                Tekniker