Historik‎ > ‎

Elden som renar
Bilder från föreställningen

Film/ljud upptagningar

Recensioner

Manus

Programblad och biljetter
Handling

En pjäs om religiös fanatism – häxprocesserna, Erik Jansson –
i Hälsingland  från 1674 till 1887.

Författare
Gunnar Steiner

Regi
Gunnar Steiner/Therese Snell-Eriksson

Producent
Bengt Häggeborg

Skådespelare
Maria Andersson, Lena Bergqvist, Jan-Erik Bohman, Ninna Englesson-O'Nils,
Bert-Ola Gradin, Maria Gadh Ericsson, Ann-KI Hellman, Bengt Häggeborg,
Hasse Hellman ...

Övriga funktioner
Musik – Joel Sahlin; Ljus/ljud – Marcus Åkerlund / Lisa Olofsson; Kläder –
Helen McGougan/Paulina Vuori/Lotta Norell/Sirkka-Liisa Genfors/
Kaisa Bernestål